Tevékenységeink

Egy tökéletes világban minden gyereknek korlátlan lehetősége lenne a gyarapodásra és a fejlődésre. Egyes gyerekek azonban önhibájukon kívül olyan környezetben élnek, amely késlelteti természetes fejlődésüket. Mások súlyos érzelmi és/vagy magatartási problémákkal küzdenek, a környezetük szemében „rosszgyerekek”, ami gátolhatja gyarapodásuk és fejlődésük lehetőségeit.

A Pressley Ridge Magyarország Alapítvány 2003 óta foglalkozik gyerekek és családok segítésével. Hivatásunknak tekintjük segíteni a nehéz helyzetben lévő és nehézségeket okozó gyerekeket és családjukat. Olyan gyerekekkel és fiatalokkal dolgozunk, akiket már sok intézmény, közeg, környezet, vagy akár a családjuk is visszautasított, mert nem találtak utat hozzájuk. Mi hiszünk abban, hogy nincs rosszgyerek, csak meg nem értett, és hogy a legnehezebben tolerálható viselkedésű gyerekek vannak a legnagyobb bajban. Ezért mi nem adjuk fel, hogy elérjük őket, és megteszünk mindent, hogy őket és családjaikat sikerekhez segítsük mindennapi életük során.

Szenvedélyünk a súlyos érzelmi, beilleszkedési, viselkedési zavarokkal küzdő gyerekek és fiatalok segítése és támogatása, függetlenül attól, hogy diagnosztizálták-e őket, illetve, hogy milyen háttérrel rendelkeznek.

Ők azok a gyerekek és fiatalok, akik

 • Agresszíven viselkednek, nem lehet megfékezni őket
 • Küzdenek a beilleszkedéssel az iskolában, családban, munkahelyen
 • Perifériára szorultak
 • Csendességük miatt sokszor nem észrevehetők
 • Áldozatai vagy elkövetői iskolai bullying-nak
 • Viselkedésük miatt gyakran kapnak büntetést
 • Önbizalmuk csökkent, gyakran szoronganak
 • Másokat fenyegetnek vagy önromboló hajlamot mutatnak

Programjaink elsősorban abban segítik őket, hogy zavaró magatartásukat szabályozni tudják, megtanulják saját tanulási folyamatukat irányítani, alkalmazkodni tudjanak az aktuális kihívásokhoz, és a társadalomban elfogadott viselkedési formákat elsajátítsák.

I. CSOPORTOS ÉS EGYÉNI TERÁPIÁS FOGLALKOZÁSOK GYEREKEK ÉS FIATALOK SZÁMÁRA

Szociális készségfejlesztő foglalkozásokat tartunk olyan 6-18 éves gyereknek, akiknek a fejlődését, képességeinek kiteljesítését a saját viselkedésük akadályozza. A célunk az alkalmazkodás, kommunikáció és együttműködés fejlesztése a gyerekeknél kiscsoportban és egyéni foglalkozások keretében.

Jelenleg négy csoportos foglalkozásunk fut párhuzamosan

 • Művészetterápiás foglalkozás 8-10 éveseknek
 • LifeSkills – Életrevalók Élménypedagógiai foglalkozás 13-14 éveseknek
 • Mozgásfejlesztő foglalkozás óvodásoknak és kisiskolásoknak
 • Junior Élménypedagógiai foglalkozás 18-19 éveseknek

Egyéni terápiára bejelentkezés | jelentkezes[kukac]nobadkid.org vagy az oldal alján található kapcsolati űrlap kitöltésével

II. KÉPZÉS ÉS TANÁCSADÁS

Magyarországi jelenlétünk kezdetétől fogva fontos volt számunkra, hogy munkánkkal hozzájáruljunk a pedagógusok és a nevelők módszertani tudásának bővítéséhez. Sokan fordultak hozzánk, olyan tantestületek, pedagógusok, nevelők, akik maguk is felismerték, hogy bővíteniük illetve javítaniuk kell a viselkedés- és érzelmi zavarokkal küzdő gyerekek, fiatalok és családjaik számára nyújtott szolgáltatásaikat, módszereiket. Az évek során folyamatosan dolgoztunk meglévő képzéseink szociális és pedagógus továbbképzési rendszerben való akkreditációin. Ennek eredményeképp öt tréningünk szerezte meg ezt a minősítést.

Élménypedagógia képzés

Módszereink között kiemelkedő szerepet kap az élménypedagógia, egy olyan aktív tanulási mód, amely a csoportos tevékenységek során tanít meg olyan nehezen tanítható készségeket, mint az együttműködés, bizalom, kommunikáció, önbizalom, vezetői készségek, problémamegoldás, alkalmazkodás a szokatlan helyzetekhez, beilleszkedés különböző csoportokba.

Több iskola és non-profit szervezet munkatársai számára tartottunk tapasztalati tanuláson alapuló szakmai továbbképzést és csapatépítést. A mai napig több mint 300 pedagógust, nevelőt, és más, a módszer iránt érdeklődő szakembert készítettünk fel az élménypedagógiai facilitálás alapjaira.

Szakemberek és szülők képzése a trauma-tudatos ellátás alapjairól és technikáiról

6 vagy 30 órás képzéseinken a trauma egy merőben új megközelítését kínáljuk szakembereknek és szülőknek.  Dr. Bruce Perry pszichiáter, az NMT kidolgozója és a Child Trauma Academy alapítója szerint a zavaró viselkedés mögött a legtöbb esetben valamilyen trauma húzódik. Ez lehet a hagyományos értelemben vett trauma, mint a családon belüli erőszak, válás, szülő halála, vagy fizikai vagy mentális betegsége stb. Ugyanakkor az agykutatás legújabb eredményei alapján ma már azt is tudjuk, hogy a szegénység, tartós nélkülözés vagy a rohanó társadalmunkra jellemző érzelmi elhanyagolás is traumatizáló hatású. Az idegrendszer fejlődése az első életévekben olyan felfokozott és meghatározó folyamat, hogy amennyiben ebben az időszakban éri a gyermeket káros hatás, illetve amennyiben a fejlődést segítő pozitív ingerek, hatások kimaradnak, akkor ennek lenyomata lesz a gyerek idegrendszeri fejlődésében, melyek később súlyos viselkedési és önszabályozási nehézségekhez vezetnek. Ennek megfelelően nem mindegy, hogy az elszenvedett traumát milyen módszerekkel kezeljük.

Képzéseinken jól érthetően bemutatjuk a trauma-tudatos szemlélet elméleti alapjait és a zavaró viselkedés okaként fellelhető esetleges traumák feltárásának és kezelésének lehetőségeit.

III. KOMPLEX INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS

Az eddigi működésünk során felismertük, hogy Magyarországon a súlyos magatartászavar önmagában nem diagnosztizált zavar, nehézség vagy betegség kategória, így ennek kezelésére még nem alakultak ki speciális intervenciók és módszerek. A különböző szakmák képviselői (pedagógusok, gyermekvédelmi szakemberek, orvosok, pszichológusok, pszichiáterek, rendőrök, ügyvédek, bírák) eltérően vélekednek a jelenségről, ennél fogva más-más megoldásokat alkalmaznak. Tapasztalataink azt mutatják, hogy a pedagógusok úgy érzik, nincsenek megfelelő háttérismereteik és praktikus eszközeik a súlyos magatartási zavarok kezelésére. Ezt látszanak igazolni a nemrégiben a figyelem középpontjába került növekvő iskolai agresszió által felvetett kérdések és tanácstalanság is. Ezen tapasztalatok birtokában kiemelkedően fontos a magatartásmódosító komplex nevelési és oktatási program elemeinek és technikáinak bemutatása, elterjesztése, és minél szélesebb körben való alkalmazása.

Kríziskezelés az iskolában

Olyan iskolákkal és más oktatási intézményekkel dolgozunk együtt, ahol a zavaró viselkedésű gyerekek olyan sokan vannak, hogy magatartásuk megakasztja vagy erősen hátráltatja a tanítás-tanulás folyamatát. A „Kríziskezelés” szolgáltatást az iskolai osztályokban, csoportokban vagy tanulócsoportokban, elhúzódó, sorozatos vagy megoldhatatlannak tűnő csoporton belüli konfliktusok kezelésére ajánljuk. Azokra az esetekre, amikor már minden tartalék és megoldási kísérlet elfogyott, amikor úgy tűnik, hogy a csoport működése súlyosan nehezített, egy vagy akár több gyerek viselkedése következtében.

Amit nyújtani tudunk: egy-egy iskolai osztályban végzett helyzetfelmérés és diagnosztika készítése. Ezt követően választható rövid berepülő intervenció vagy ideálisan hosszabb távon nyújtott Re-EDukációs foglalkozás. Társulhat még hozzá: csoportos szociális készségfejlesztő foglalkozás, pozitív csoportkultúra formálása a csoportban nevelés eszközeivel, érzékenyítés, pedagógus szemléletformálás és képzés, illetve teljes iskolarendszer átvilágítás és inkluzívvá formálás.

A foglalkozásokat a Pressley Ridge Alapítvány szakemberei végzik, akik a Re-EDukációs szemléletre építve az élménypedagógia, krízisintervenció eszköztárát és a Neurosequential Model of Therapeutics (NMT) trauma alapú diagnosztikai eszközt és módszertant alkalmazzák.

Inkluzív iskolafejlesztés

Alapítványunk részt vesz az Európa Tanács és az Európai Bizottság közös INSCHOOL projektében, ami az iskolai inklúziót célozza. Nyolc iskolában történik inkluzív iskolafejlesztés, ahol pedagógusokkal, szülőkkel és gyerekekkel dolgozunk közösen azon, hogy iskolájukat minél befogadóbb és elfogadóbb tanulási környezetté változtassák. Módszertani megközelítésünk alapja Tony Booth Professzor és Mel Ainscow által kidolgozott Inklúziós Index.

Hasonló inkluzív iskolafejlesztés folyik szakértőink által hat református egyházi iskolában is a svájci HEKS (Svájci Protestáns Egyházak Segélyszervezete) – EPER projekt keretében.

Néhány iskola, ahol dolgozunk

 • Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Tóth László Általános Iskolája
 • Győri Kossuth Lajos Általános
 • Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium
 • Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola Gy. Szabó Béla Tagiskolája, Szank
 • Magyarcsanádi Református Általános Iskola és Óvoda 
 • Pécsi Református Kollégium Csikesz Sándor Általános Iskolája, Drávafok
 • Pécsi Református Kollégium Nagyharsányi Általános Iskolája
 • Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola
 • Deák Diák Általános Iskola, Budapest

Kapcsolat

NoBadKid - Pressley Ridge Magyarország Alapítvány

SZÉKHELY

1142 Budapest
Alsóőr u. 9/b.
LEVELEZÉSI CÍM

ADÓSZÁM

18190931-1-42

BANKSZÁMLASZÁM

Pressley Ridge Magyarország Alapítvány
K&H Bank 10409015-00003435-00000001

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSEK

2022 | 2021 | 2020 | 2019
  Jelszó visszaállítás

  Viszaállítás