Rólunk

A Pressley Ridge 1832 óta foglalkozik gyerekek és családok segítésével. A nemzetközi szervezet az Egyesült Államokból indult, Európában Magyarország mellett még Portugáliában folytat tevékenységet.

Magyarországon 2003 óta a viselkedésük miatt „problémásnak” bélyegzett gyerekek és fiatalok oktatását, segítését, gondozását végezzük úgy, hogy mindeközben kiemelt figyelmet fordítunk a családokkal, a nevelőkkel és a pedagógusokkal való együttműködésre, a velük való közös munkára. Speciális módszerrel segítünk az érzelmileg zavart és viselkedésükkel gondot okozó fiataloknak. Magatartásmódosító rendszerünk képes őket eljuttatni oda, hogy sikeresen vissza tudjanak integrálódni családjukba, lakókörnyezetükbe, illetve iskolájukba.

Az Alapítványnak jelenleg három tevékenységi területe van: intézményi fejlesztés, gyerekcsoportokkal való közvetlen munka, valamint képzés és tanácsadás. Ezek mellett a szakmapolitikai ügyek képviseletét is vállalt feladatunknak tartjuk. Munkánk során kiemelten fontos az élménypedagógia, mint eszköz használata, valamint tudásunk széles körben való megosztása.

Hisszük, hogy alternatív, építő és nem romboló megoldásokra van szükség a tanulási, érzelmi vagy beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyerekek és fiatalok iskolai és gyermekvédelmi ellátásában, mert véleményünk szerint kezelhetetlen gyerek nincs, csak meg nem értett.

A hosszútávú megoldásokban hiszünk, ezért innovatívan kezeljük a problémát:

 • A fiatalok erősségeire építve érjük el a legtartósabb eredményeket a magatartásváltozás terén.
 • A kezelésben minden szinten, a fiatalokkal is partnerségben dolgozunk.
 • A szemlélet átformálásával, a problémát a saját jogán kezelve segítjük a magatartási problémákkal küzdő gyerekeket, családjaikat.
 • A legfőbb intervenciónak a gyerekekkel közvetlenül dolgozó szakembereket tekintjük; folyamatos szakmai képzésekkel, konzultációval, szupervízióval, és utánkövetéssel támogatjuk őket.

Értékeink

A PRESSLEY RIDGE MAGYARORSZÁG
ALAPÍTVÁNY ÉRTÉKEI

Egy tökéletes világban minden gyereknek korlátlan lehetősége lenne a gyarapodásra és a fejlődésre. Vannak gyerekek, akik önhibájukon kívül olyan szociális és fizikális környezetben élnek, amely késlelteti természetes fejlődésüket. Ezekre a gyerekekre sokkal inkább jellemző, hogy súlyos érzelmi és/vagy magatartási problémákkal küzdenek, ami gátolhatja gyarapodásuk és fejlődésük lehetőségeit.

A Pressley Ridge-nél hivatásunknak tekintjük segíteni ezeket a bajban lévő és bajt okozó gyerekeket és családjukat. Annak érdekében, hogy szolgáltatásaink a lehető legeredményesebbek legyenek, szilárdan ragaszkodunk értékeinkhez és munkánkat ezekre alapozzuk.

A PRESSLEY RIDGE MAGYARORSZÁG
ALAPÍTVÁNY ALAPFILOZÓFIÁJA (RE-ED)

A Pressley Ridge intervenciós modelljének alapját a Nicholas Hobbs által az 1960-as években kidolgozott úgynevezett Re-ED Re-EDucation of Emotionally Disturbed Children  „Az érzelmi zavarokkal küzdő fiatalok viselkedés- és magatartási mintáinak újra tanítása” módszertana adja. A Re-ED a gyerekek és fiatalok közvetlen környezetét szem előtt tartó és a fiatalok erősségeire koncentráló intervenciós rendszer.

Mi is büszkén valljuk a Nicholas Hobbs által lefektetett tizenkét Re-ED alapelvet: eszerint gondolkodunk, munkánk minden területén szem előtt tartjuk érvényesítésüket.

RE-ED FŐBB ALAPELVEI

 • A zavaró magatartású gyerekek reményei és álmai nem különböznek más gyerekekétől, amennyiben ők is boldog és produktív állampolgárokká szeretnének válni.
 • A problémás magatartás nem a gyerek bensőjéből fakad, hanem egy tanult mechanizmus, amely a környezettel, illetve az onnan érkező hatásokkal való megbirkózást segíti elő.
 • A gyerek –megfelelő viselkedésminták hiányában– olyan módon reagál ezekre a hatásokra, melyet az adott környezetben sikeresnek vél vagy tapasztalatai alapján sikeresnek tud.
 • Mivel ezek tanult megküzdési módok, a gyerek képes „kitanulni” ezekből a magatartásokból, és helyettük új, hatékony viselkedési formákat megtanulni, olyan aktív tanítási folyamaton keresztül, amely a jelen minden pillanatát tanulási helyzetként fogja fel.
 • A „kezelés” a tanítási-tanulási folyamaton keresztül történik a gyerekek és családok valós környezetében.
 • A nevelés az egyes gyerekek és családok erősségeire koncentrál, abban a hitben, hogy a kompetenciák elsajátítására éppúgy van lehetőség, mint a változásra, és a súlyosan problémás gyerekek életében is jelentős változást eredményezhet, ha bizalomteljes kapcsolatot alakítanak ki gondoskodó, elhivatott felnőttekkel.
 • Siker és tartós változás a gyerek magatartásában és a környezeti hatásokra való reakciójában csak akkor érhető el, ha nem csak vele foglalkozunk, hanem az őt körülvevő ökoszisztémában is alkalmazzuk az intervenciót. Ezért kiemelkedő szerepet kap a gyerekek családja, környezete, és a velük foglalkozó egyéb szakemberek bevonása a folyamatokba.

NEUROSZEKVENCIÁLIS MODELL A TERÁPIÁBAN (NMT) 

Az NMT Neurosequential Model of Therapeutics az agy- és a neuropszichológiai kutatások legújabb eredményeire építő diagnosztikai és terápiás szemlélet, amely a viselkedésben megjelenő zavarokat poszttraumás tünetként értelmezi.

Főbb megállapításai szerint

 • a tartós nélkülözés, az elhanyagolás és a fejlődéshez szükséges pozitív ingerek elmaradása is traumatizáló hatású lehet
 • az egyes agyterületeket az intenzív fejlődési szakaszukban érő tapasztalatoknak sokkal nagyobb a hatása az adott területre, mint az egyéb területekre
 • a negatív, ártalmas gyerekkori tapasztalatok megváltoztatják az agyi területek és idegrendszer fejlődését
 • ugyanakkor a neuroplaszticitás eredményeképpen az agy bármilyen életkorban képes új idegpályák kialakítására
 • a gyógyulás akkor a leghatékonyabb, ha az agynak ahhoz a területéhez igazodik a terápia, ahol az elakadás található
 • a traumát átélt gyerekeknél az elsődleges védőfaktor a felnőttekkel kialakított kapcsolataik minősége és mennyisége
 • a trauma feldolgozásában a leghatékonyabb eszköz az emberi szeretet
 • szakemberként mi magunk vagyunk az intervenció, azaz a mi viselkedésünk, illetve a gyerekekkel kialakított kapcsolatunk határozza meg a kezelés sikerességét.

Ezeknek megfelelően programjainkat úgy kell megtervezni, hogy a gyerek fejlettségi szintjének megfelelő, őt tiszteletben tartó, a felnőttel való kapcsolaton alapuló, ismétlődő, ritmikus, pozitív és kielégítő tevékenységeket biztosítson.

 Jelenleg mindkét megközelítést kizárólag alapítványunk alkalmazza Magyarországon. A Re-ED és az NMT mellett munkánkban kiemelt figyelmet fordítunk az inklúzióra és a gyerekek jogainak érvényesülésére.

FŐBB MÓDSZERTANI ELEMEK A MUNKÁNKBAN

 • trauma-tudatos ellátás
 • az NMT diagnosztika
 • a gyerek-felnőtt kapcsolat, mint módszertani eszköz
 • tapasztalati tanulás és azon belül az élménypedagógia
 • csoportban nevelés
 • szociális készségfejlesztés (life skills program)
 • művészeti tevékenységek
 • sport és outdoor tevékenységek
 • krízisintervenció és agressziókezelés

Tevékenységeink

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS, TERÁPIÁS MUNKA, KÉPZÉS ÉS TANÁCSADÁS

Komplex intézményfejlesztés – olyan iskolákkal és oktatási intézményekkel dolgozunk együtt, ahol a zavaró viselkedésű gyerekek olyan sokan vannak, hogy magatartásuk megakasztja vagy erősen hátráltatja a tanítás-tanulás folyamatát. Itt az intézmény munkatársainak képzésén, mentorálásán és támogatásán keresztül „gyógyítjuk” a gyerekeket.

Gyerekek és családok számára nyújtott közvetlen szolgáltatások – egyéni és csoportos, szociális készségfejlesztő foglalkozások gyerekeknek és fiataloknak, továbbá szülőkonzultáció magatartási nehézségek esetén

Képzés és tanácsadás – módszertani képzések, diagnosztika, krízishelyzetek kezelése, változás támogatás.

TEVÉKENYSÉGEINK SZÁMOKBAN

 • Közvetlenül kb. 850 gyerek fordult meg a programjainkban.
 • Közvetetten kb. 6000 gyerek életére voltunk hatással.
 • 1070 pedagógusképzést tartottunk, ahol:
 • Kb. 300 pedagógus több éven át vett részt képzésben és mentorálásban (a sulijainkban)
 • Kb. 500 fő érzékenyítése és információátadás történt különböző konferenciákon
 • A programjainkba járó gyerekek szüleire közvetetten voltunk hatással, kb. 1500 fő

Célunk, hogy minél több gyereknek segíthessünk sikeresen beilleszkedni a közösségbe. Ez a probléma már minden 6. gyereket érint ma Magyarországon.

Kapcsolat

NoBadKid - Pressley Ridge Magyarország Alapítvány

SZÉKHELY

1142 Budapest
Alsóőr u. 9/b.
LEVELEZÉSI CÍM

ADÓSZÁM

18190931-1-42

BANKSZÁMLASZÁM

Pressley Ridge Magyarország Alapítvány
K&H Bank 10409015-00003435-00000001

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSEK

2022 | 2021 | 2020 | 2019
  Jelszó visszaállítás

  Viszaállítás