NoBadChoice – a te utad, a te döntésed

Segítünk célba érni

Valós esély hátrányos helyzetű fiatalok stabil életkezdésére

Hol van a probléma gyökere?

Szerintünk a társadalmi szegregációban keresendő. Neked mit mond az a kifejezés? Tudod, hogy valójában mit jelent?

Az iskolai szegregáció lényege, hogy különböző származású, szociális hátterű, vallású, anyanyelvű diákokat elkülönítve oktatnak. Az oktatási szegregáció fogalma Magyarországon elsősorban a roma gyerekek elkülönítésével kapcsolatban merül fel.

Milyen méretű ez a probléma ma Magyarországon?

 • Az 1980-as évek elején még csak 150 ilyen osztályt tartottak számon.
 • A roma tanulók aránya a teljes általános iskolás népességben időközben nagyjából a duplájára nőtt, a cigányosztályok száma viszont a nyolcszorosára.
 • Az ország általános iskoláiban 2002-ben legalább 3000 roma többségű osztály volt, legalább 1200-ba csak romák jártak.

Mi jellemzi a szegregációban élő gyerekeket és családjaikat?

Az áltagosnál sokkal rosszabb életkörülmények. Vannak olyan gyerekek, akik úgy nőnek fel, hogy a családnak nehézséget okoz a mindennapi étkezés, vagy nincs fürdőszoba a házban, vagy akár vezetékes víz sem. Ilyen körülmények között élnek és igyekszenek boldogulni ezek az emberek. A társadalom a „hátrányos helyzetű” ill. „halmozottan hátrányos helyzetű” jelzővel illeti őket, utalva a valós helyzetükre.

Nehéz a kitörés, hatékony segítség nélkül szinte lehetetlen

Az ilyen életkörülmények között élő családok napról napra élnek, sokszor szociális támogatásra szorulnak vagy közfoglalkoztatásból tartják fenn magukat. Amennyire tudják. Mindennapjaikat a munkanélküliség, a nélkülözés, kilátástalanság hatja át. Ez sokszor talajvesztettséghez vezet, ami könnyen kiszolgáltatottá teszi a fiatalokat az alkoholizmus és a szerhasználat felé.

A településvezetés is nehéz helyzetben van

A települések számára sokszor ez egy komplex probléma halmaz, aminek kezelésére nem könnyű valós, jó megoldást találniuk.

 • Szociális támogatásokra  és közmunkára korlátozott összeg áll rendelkezésre, az nem olyan mértékben növelhető, mint ahogy az igény nő.
 • Sok helyütt egyszerre van jelen a munkaerőhiány: szükség lenne képzett szakemberekre a helyi vállalkozásokban, de nincs elég.
 • Magas a munkanélküliek aránya, akiknek nincsenek meg az alapvető készségeik a munkavállaláshoz (szociális készségek vagy szakképzettség hiánya).
prezi2 2048

„Ha azt csinálod, amit szoktál, azt kapod, amit szoktál”  (Adam Urbanski)

Tartós, hosszútávú megoldásra van szükség

Ehhez olyan új  szemléletmód kell,

 • Ami segít ezeknek az embereknek saját boldogulásukért tenni
 • A hátrányos helyzetű családoknak/ gyerekeknek valós lehetőséget teremt egy jobb életre
 • Ami a munkáltatóknak lehetőséget ad a két generáció óta elérhetetlen roma munkavállalói kör jövőbeni elérésére
 • A növekvő munkaerőhiány csökkentését hozza el, hosszú távú tervezést tesz lehetővé
 • A települések vezetésével szoros együttműködésben megvalósítható
prezi5 2048

Mi lehet ez a megoldás, módszer?

A társadalmi szegregáció csökkentése hosszú távon. Mit jelent?

 • Megváltoztatni a megszokott mintákat a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokban, a legfiatalabbaktól kiindulva
 • Ezt a gyerekek edukációjával lehet elkezdeni
 • Olyan fiatalokat terelünk produktív irányba, akikről a legtöbb intézmény és sok esetben már a családjuk is lemondott
 • Olyan oktatási intézményekben, ahol a tantestület képes megteremteni ehhez a „csodás átalakuláshoz” szükséges közeget
 • Ezek az intézmények már a Pressley Ridge Alapítvány által lefektetett alapelvek szerint működnek
prezi3 2048

Mi történik a gyerekekkel ezekben az iskolákban a NoBadChoice fejlesztési programban?

 • Először megtanulják lecsendesíteni a bennük dúló indulatokat. Ez szükséges ahhoz, hogy el tudjanak kezdeni a tananyagra figyelni
 • Elkezdenek együttműködni
 • Kialakul a bizalom tanáraik és társaik felé is
 • Megtanulnak egymással konfliktusmentesen kommunikálni
 • Felfedezik saját erősségeiket
 • Elkezdenek hinni magukban és egy jobb jövőben
 • Kitartást tanulnak, így képessé válnak a kudarcaikra természetes tanulási útjuk állomásaiként tekinteni
 • Olyan képességeik, készségeik erősödnek, melyek elengedhetetlenek a XXI. században a munkavégzéshez
 • Így 18 éves korukra sikeresen el tudnak helyezkedni vagy tovább tudnak tanulni. Vagy mindkettő.
prezi4 2048

Mi teszi mindezt lehetővé? Mi ad stabil alapot?

 • Aktív közösségi védőháló veszi körül őket már a kezdetektől, sokszor a család helyett is
 • Egy erős megtartó közeg: tanárokból, mentorokból, kortársakból
 • Egy olyan módszertan és szemléletmód mely kellően rugalmas ahhoz, hogy mindig a diákot és fejlődését helyezze a középpontba és e mentén döntsön

Hogyan érjük el, hogy a gyerekek kíváncsiak legyenek, bevonódjanak?

 • Olyan tevékenységekre hívjuk őket, ami izgalmas, „cool” a számukra
 • Nem csak élményeket adunk nekik, ezek a programok mind már az ÉLETRE készítik fel őket
 • Az ÉLETHEZ szükséges skilljeiket fejlesztjük izgalmas játékokkal, csoportmunkával
 • Egyre magasabb szintű felelősségvállalásra van lehetőségük és élnek is ezzel
 • A végzett diákok maguk is mentorokká válnak és segítik a fiatalabbakat
prezi7 2048

Mi a különleges a módszertanban?

 • Nem csak a gyerekkel dolgozunk, hanem, mindenkivel, aki körülötte / miatta fontos lehet
  • az iskolai közegben kezdjük el a közös munkát, a gyerekkel kapcsolatban lépő tanárokkal, nevelőkkel
  • a teljes kortárs csoporttal dolgozunk
  •  az őt körülvevő család is bevonódik már az első időszakban
  • más vele kapcsolatba kerülő mentorokat is megszólítunk
 • Mindig személyre / csoportra szabottan választjuk meg a módszereket
 • Fokozatosság elvét követjük: egymásra épülő fejlesztési lépésekkel
 • Hatékony módszereket ötvözünk, új elemekkel egészítjük ki őket
 • Két nemzetközi modellt építettünk be a folyamatba: Project Venture (USA), RoadON (Hollandia)
prezi6 2048

A program eddigi eredményei

prezi10 2048
prezi11 2048
NoBadChoice – a te utad, a te döntésed 9

Sikertörténeteink

Mit adott a programban már részt vett fiataloknak? Hogyan látják fejlődésüket a velük dolgozó szakemberek?

Kapcsolat

NoBadKid - Pressley Ridge Magyarország Alapítvány

SZÉKHELY

1142 Budapest
Alsóőr u. 9/b.
LEVELEZÉSI CÍM

ADÓSZÁM

18190931-1-42

BANKSZÁMLASZÁM

Pressley Ridge Magyarország Alapítvány
K&H Bank 10409015-00003435-00000001

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSEK

2022 | 2021 | 2020 | 2019
  Jelszó visszaállítás

  Viszaállítás