MAGATARTÁS-MENEDZSMENT

By admin 4 év ago

A Szociális készségek fejlesztése a magatartás-menedzsment eszközeivel című szakmai személyiségfejlesztő tréning egy olyan intézményi keretek közt működtethető értékelési rendszert mutat be, amely hatékonyan alkalmazható magatartászavarok kezelésére, fejleszti a mindennapi felnőtt életben szükséges kompetenciákat is. A gyerekek viselkedésének a jutalmak és következmények rendszerének következetes alkalmazásával való módosítása.

A magatartás-menedzsment rendszer a magatartásmódosító komponens (egyéni és csoportcélok, beszélgetőkörök, napirend) és az életvezetési készségfejlesztés komponens (intézményi bankrendszer, intézményi elvárások és következmények rendszere, intézményi munkák és privilégiumok rendszere) bevezetésével támogatja a résztvevők lelki egészségének, személyiségállapotának megőrzését, közvetve a hatékony munkavégzést, a személyiség pozitív és támogató jelenlétének lehetőségét a gyermekek és fiatalok életében

A képzés során Ön

  • a sajátélményének feldolgozásán keresztül fejleszti szakmai készségét, tudását és gazdagítja önismeretét (szituációs és élménypedagógiai gyakorlatokon keresztül), a tudatos magatartás módosítás témakörben
  • különböző helyzetekben (szituációs gyakorlatok, élménypedagógiai gyakorlatok, expresszív kifejezési technikák, kognitív elemzések) dolgozza fel sajátélményeit és ezt a tudást építi be a szakmai tudatosságának, készségeinek fejlesztésébe, és önismeretének gazdagításába,
  • elméleti tudását is gazdagítja.

A képzés eredményeként

  • a gyermekotthoni vagy iskolai csoport illetve a csoport tagok magatartásváltozásának tudatos alakítójává, irányítójává válik.
  • képessé válik tudatosan alakítani a gyerekek és fiatalok önszabályozó viselkedés módosításának folyamatát.
  • A módszer alkalmazásának eredményeként a pozitív csoportkultúra kialakítása által a csoporttal való munkára fókuszálhatja figyelmét és felszabadul a gyerekekkel való egyéni küzdelmek terhe alól.
    A képzés részvételi díja 50.000 Ft.

Bővebb információért és jelentkezési lapért írjon az mrozsa[kukac]nobadkid.org címre.

Jelen tréning szerves részét képezi az alapítványunk által alkalmazott Pressley Ridge Módszertani Rendszernek. A módszertani rendszer elméleti alapját a Re-EDukáció filozófiája jelenti, mely kognitív-behavior szemléleten alapuló viselkedésmódosító nevelési, kezelési rendszer.

* Szociális készségek fejlesztése a magatartás– menedzsment eszközeivel (S-05-121/2010) 30 órás akkreditált szakmai személyiségfejlesztő foglalkozás személyes gondoskodást végző szakemberek részére – 35 továbbképzési pont szerezhető

Category:
  Képzés
this post was shared 0 times
 000